Obchodní podmínky

 

1. Úvodní ustanovení

1.1 Vítejte na jakuspetonline.cz. Naše služby, včetně přístupu k online nástrojům a databázi promptů pro AI, jsou vám poskytovány prostřednictvím našeho webu v souladu s těmito obchodními podmínkami.

1.2 Přijetím těchto obchodních podmínek souhlasíte s jejich dodržováním a zavazujete se je dodržovat. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, neměli byste používat naše služby.

1.3 Můžeme tyto obchodní podmínky čas od času aktualizovat. O jakýchkoliv změnách vás budeme informovat a budou se na vás vztahovat od okamžiku jejich zveřejnění na našem webu.

2. Přístup ke službám a zabezpečení účtu

2.1 Můžeme kdykoliv upravit nebo ukončit poskytování našich služeb. Neodpovídáme za případné přerušení dostupnosti služeb.

2.2 Při registraci na webu se zavazujete poskytnout pravdivé a aktuální informace. Jste odpovědní za ochranu vašeho přihlašovacího jména a hesla.

3. Definice a Rozsah Služeb

3.1 Naše služby zahrnují, ale nejsou omezeny na, přístup k online nástrojům, databázi promptů pro AI a další související digitální obsah. Podrobný popis a rozsah každé služby jsou specifikovány na našem webu.

4. Používání služeb

4.1 Naše služby jsou určeny pro vaše osobní a nekomerční použití. Nesmíte služby používat v rozporu se zákonem nebo těmito podmínkami.

4.2 Nesmíte služby využívat pro nezákonné nebo nevhodné účely, včetně ale neomezeně na porušování práv jiných, šíření obscénních nebo urážlivých materiálů, nebo jakýkoliv jiný způsob, který by mohl poškodit reputaci naší služby nebo být na škodu jiným uživatelům.

5. Ochrana Osobních Údajů a Soukromí

5.1 Vaše osobní údaje jsou chráněny v souladu s naší Politikou ochrany osobních údajů, která je dostupná na našem webu. Tato politika vysvětluje, jak shromažďujeme, používáme a chráníme vaše osobní údaje.

6. Duševní Vlastnictví

6.1 Veškerý obsah a funkcionality našich služeb jsou chráněny autorskými právy a dalšími právy duševního vlastnictví. Jakékoliv užití obsahu, které není výslovně povoleno těmito podmínkami, je zakázáno.

7. Autorská práva a uživatelské příspěvky

7.1 Veškerý obsah a funkcionality našich služeb jsou chráněny autorskými právy a dalšími právy duševního vlastnictví.

7.2 Za obsah, který na naše služby nahráváte (např. fotografie, videa, komentáře), si ponecháváte všechna práva. Udělujete nám však neexkluzivní licenci k jeho použití v rámci našich služeb.

8. Zrušení účtu a ukončení služeb

8.1 Máme právo ukončit nebo pozastavit váš přístup k našim službám z jakéhokoliv důvodu, včetně porušení těchto podmínek.

9. Poplatky a platby

9.1 Za přístup k našim placeným službám budete účtováni v souladu s aktuálním ceníkem. Platby musí být prováděny včas a v souladu s našimi platebními podmínkami.

10. Podmínky předplatného

10.1 Předplatné našich služeb vám poskytuje přístup k vybranému obsahu podle podmínek vámi zvoleného tarifu. Předplatné je platné po dobu, na kterou bylo sjednáno, a automaticky se obnovuje, pokud není zrušeno.

11. Odstoupení od smlouvy 

11.1 Pokud nejste spokojeni s našimi placenými službami, můžete od smlouvy odstoupit a požádat o ukončení služby v souladu s podmínkami uvedenými na našem webu. Odstoupení od smlouvy je možné pouze za podmínek specifikovaných pro každou službu zvlášť.

12. Odmítnutí záruk a odpovědnosti

12.1 Naše služby jsou poskytovány “tak, jak jsou”, bez jakýchkoliv záruk. Nezodpovídáme za případné škody vzniklé v důsledku jejich používání. Přestože se snažíme zajistit vysokou kvalitu našich služeb, nemůžeme zaručit, že budou vždy splňovat vaše očekávání nebo budou nepřetržitě dostupné.

12.2 Nezaručujeme přesnost, úplnost nebo spolehlivost materiálů a obsahu dostupného prostřednictvím našich služeb nebo na jakýchkoli propojených webových stránkách. Nepřijímáme odpovědnost za jakékoli škody nebo ztráty vzniklé v důsledku vašeho přístupu či používání našich služeb.

12.3 Informace poskytované v rámci naší služby by neměly být považovány za náhradu odborného právního nebo lékařského poradenství. Doporučujeme vám vždy vyhledat radu u příslušného odborníka pro jakékoli konkrétní potřeby nebo problémy.

12.4 Jakýkoliv materiál nebo informace získané prostřednictvím používání naší služby jsou stahovány a používány na vaše vlastní riziko. Neodpovídáme za škody nebo ztráty způsobené jejich používáním.

12.5 V největší míře povolené zákonem nebudeme odpovědni za jakékoli následné, náhodné, zvláštní nebo exemplární škody vzniklé v souvislosti s používáním našich služeb.

13. Změny Podmínek

13.1 Jakékoliv změny těchto obchodních podmínek budou uvedeny na našem webu a vstoupí v platnost ihned po zveřejnění. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat tyto podmínky pro jakékoli aktualizace nebo změny.

14. Právní Jurisdikce a Právo

14.1 Tyto podmínky se řídí právem České republiky. Jakékoliv spory související s těmito podmínkami budou řešeny příslušnými soudy v České republice.

15. Práva na Odstoupení od Smlouvy

15.1 Máte právo odstoupit od smlouvy v souladu s platnými zákony a podmínkami uvedenými na našem webu.

16. Proces Řešení Stížností

16.1 Pokud máte jakékoli stížnosti nebo dotazy týkající se našich služeb, kontaktujte nás prostřednictvím uvedených kontaktních informací na našem webu.

17. Řešení sporů

17.1 Jakékoliv spory související s těmito obchodními podmínkami budou řešeny smírně nebo prostřednictvím příslušných soudů v České republice.

18. Kontaktní Informace

18.1 Pro jakékoli dotazy, stížnosti nebo připomínky ohledně těchto obchodních podmínek nebo našich služeb nás kontaktujte prostřednictvím uvedených kontaktních informací na našem webu.

19. Závěrečná ustanovení

19.1 Tyto obchodní podmínky představují úplnou dohodu mezi vámi a námi ohledně používání našich služeb.

PŘEČETL JSEM TYTO PODMÍNKY A SOUHLASÍM SE VŠEMI VÝŠE OBSAŽENÝMI USTANOVENÍMI.

Přejít nahoru