Psaní průzkumů spokojenosti zaměstnanců

Popis

ChatGPT může být užitečným nástrojem při psaní průzkumů spokojenosti zaměstnanců, protože může generovat různé výzvy a odpovědi, které pomáhají při vytváření relevantních otázek. ChatGPT může poskytnout návod na typ otázek, které je třeba klást, jak je strukturovat a jaké nejvhodnější škály odpovědí použít. Využitím svých schopností zpracování přirozeného jazyka může ChatGPT generovat výzvy, které jsou specifické pro potřeby organizace a jejích zaměstnanců.

Návod

  1. Vyberte si prompt, který specifikuje vaše potřeby.
  2. Klikněte na tlačítko “Vyplnit“.
  3. Vyplňte příslušná pole, která jsou v promptu zvýrazněna.
  4. Klikněte na tlačítko “Vygenerovat” a zobrazí se kompletní prompt s vašim relevantním textem.
  5. Následně klikněte na tlačítko zkopírovat do schránky.
  6. Nyní klikněte na tlačítko “Přejít do ChatGPT
  7. Přihlašte se ke svému účtu a vložte do chatu vygenerovaný prompt. Použijte zkratku CTRL+V

Tipy

Řiďte se těmito pokyny, abyste maximalizovali své zkušenosti a odemkli plný potenciál svých konverzací s ChatGPT.

Udržujte otázky jednoduché a srozumitelné.

Zahrňte otevřené otázky, které zaměstnancům umožní poskytnout podrobné odpovědi.

Využijte výsledky k informování a zlepšování firemních zásad a postupů.

Obsah pouze pro odběratelé

Pokud chcete odemknout přístup, musíte si zakoupit předplatné. Pokud máte předplatné zakoupeno, tak se stačí přihlásit.

Přejít nahoru