Rozvíjení průzkumů čistého skóre promotérů (NPS).

Popis

ChatGPT může pomoci při vývoji průzkumů čistého skóre promotérů (NPS) poskytnutím relevantních otázek, které mají být zahrnuty do průzkumu, a navržením osvědčených postupů pro analýzu a interpretaci odpovědí. Může pomoci identifikovat klíčové faktory, které ovlivňují loajalitu zákazníků, a poskytnout informace pro zlepšení zákaznické zkušenosti. ChatGPT může navíc poskytnout návrhy, aby byl průzkum pro respondenty poutavější a uživatelsky přívětivější.

Návod

  1. Vyberte si prompt, který specifikuje vaše potřeby.
  2. Klikněte na tlačítko “Vyplnit“.
  3. Vyplňte příslušná pole, která jsou v promptu zvýrazněna.
  4. Klikněte na tlačítko “Vygenerovat” a zobrazí se kompletní prompt s vašim relevantním textem.
  5. Následně klikněte na tlačítko zkopírovat do schránky.
  6. Nyní klikněte na tlačítko “Přejít do ChatGPT
  7. Přihlašte se ke svému účtu a vložte do chatu vygenerovaný prompt. Použijte zkratku CTRL+V

Tipy

Řiďte se těmito pokyny, abyste maximalizovali své zkušenosti a odemkli plný potenciál svých konverzací s ChatGPT.

Zajistěte, aby byl průzkum stručný a snadno srozumitelný: Je důležité, aby byly otázky průzkumu krátké a věcné. Vyhněte se technickému žargonu nebo složitému jazyku, který může respondenty zmást. Používejte jednoduchý a přímočarý jazyk, který je snadno pochopitelný.

Zaměřte se na relevantní otázky: Průzkum by se měl zaměřit na kladení otázek, které jsou relevantní pro zákaznickou zkušenost. Vyhněte se irelevantním otázkám, které nemusí poskytnout žádné užitečné poznatky.

Používejte otevřené otázky: Zahrnutí otevřených otázek do průzkumu NPS může poskytnout podrobnější a upřímnější zpětnou vazbu od respondentů. Tyto otázky mohou pomoci identifikovat konkrétní oblasti pro zlepšení a poskytnout náhled na preference zákazníků.

Obsah pouze pro odběratelé

Pokud chcete odemknout přístup, musíte si zakoupit předplatné. Pokud máte předplatné zakoupeno, tak se stačí přihlásit.

Přejít nahoru