Vytváření příruček pro zaměstnance

Popis

ChatGPT může být cenným nástrojem při vytváření příruček pro zaměstnance. Jako jazykový model může ChatGPT generovat text, který může sloužit jako základ pro příručku. Díky schopnosti generovat reakce podobné lidem a rozsáhlé znalostní základně může ChatGPT poskytnout pomoc při psaní zásad a postupů, nastínění výhod a kompenzací a vytvoření poutavého a informativního dokumentu.

Návod

  1. Vyberte si prompt, který specifikuje vaše potřeby.
  2. Klikněte na tlačítko “Vyplnit“.
  3. Vyplňte příslušná pole, která jsou v promptu zvýrazněna.
  4. Klikněte na tlačítko “Vygenerovat” a zobrazí se kompletní prompt s vašim relevantním textem.
  5. Následně klikněte na tlačítko zkopírovat do schránky.
  6. Nyní klikněte na tlačítko “Přejít do ChatGPT
  7. Přihlašte se ke svému účtu a vložte do chatu vygenerovaný prompt. Použijte zkratku CTRL+V

Tipy

Řiďte se těmito pokyny, abyste maximalizovali své zkušenosti a odemkli plný potenciál svých konverzací s ChatGPT.

Buďte ve svých výzvách a otázkách na ChatGPT jasní a konkrétní, abyste získali co nejlepší odpovědi.

Poskytněte kontext a informace o zásadách, kultuře a hodnotách vaší společnosti, abyste pomohli ChatGPT generovat relevantnější a přesnější odpovědi.

Zkontrolujte a upravte výstup z ChatGPT, abyste zajistili, že bude v souladu s hodnotami a zásadami vaší společnosti a bude napsán jasným a srozumitelným způsobem pro zaměstnance.

Obsah pouze pro odběratelé

Pokud chcete odemknout přístup, musíte si zakoupit předplatné. Pokud máte předplatné zakoupeno, tak se stačí přihlásit.

Přejít nahoru