Vytváření výkazů výdajů

Popis

ChatGPT může pomoci při vytváření zpráv o výdajích tím, že poskytuje návrhy, jak strukturovat zprávu a jaké informace zahrnout. Může také pomoci s výpočtem součtů, kategorizací výdajů a identifikací potenciálních chyb nebo nesrovnalostí. Chcete-li z ChatGPT vytěžit maximum, poskytněte mu jasné a podrobné informace o každém výdaji, včetně data, dodavatele, částky a účelu.

Návod

  1. Vyberte si prompt, který specifikuje vaše potřeby.
  2. Klikněte na tlačítko “Vyplnit“.
  3. Vyplňte příslušná pole, která jsou v promptu zvýrazněna.
  4. Klikněte na tlačítko “Vygenerovat” a zobrazí se kompletní prompt s vašim relevantním textem.
  5. Následně klikněte na tlačítko zkopírovat do schránky.
  6. Nyní klikněte na tlačítko “Přejít do ChatGPT
  7. Přihlašte se ke svému účtu a vložte do chatu vygenerovaný prompt. Použijte zkratku CTRL+V

Tipy

Řiďte se těmito pokyny, abyste maximalizovali své zkušenosti a odemkli plný potenciál svých konverzací s ChatGPT.

Používejte specifická klíčová slova: Chcete-li získat co nejpřesnější odpovědi z ChatGPT, použijte konkrétní klíčová slova související s vaším výkazem výdajů. Pokud například cestujete za prací, použijte klíčová slova jako letenka“, hotel“ a půjčovna aut“, abyste získali relevantní návrhy.

Poskytněte kontext: Je užitečné poskytnout ChatGPT určitý kontext o vašich výdajích, jako je účel vaší cesty nebo událost, které jste se zúčastnili. To může pomoci ChatGPT navrhnout vhodné kategorie a formátování pro vaši zprávu.

Používejte přirozený jazyk: ChatGPT je navržen tak, aby porozuměl přirozenému jazyku, takže neváhejte klást otázky konverzačním tónem. To vám může pomoci získat užitečnější odpovědi a celý proces bude intuitivnější.

Obsah pouze pro odběratelé

Pokud chcete odemknout přístup, musíte si zakoupit předplatné. Pokud máte předplatné zakoupeno, tak se stačí přihlásit.

Přejít nahoru