Vytvořte dokument rozsahu projektu

Popis

ChatGPT může pomoci při vytváření dokumentu rozsahu projektu tím, že poskytuje výzvy pro základní součásti dokumentu rozsahu projektu. Může poskytovat šablony pro účely projektu, cíle a záměry, výstupy, časovou osu a rozpočet. Odpovídáním na výzvy může ChatGPT pomoci zefektivnit proces dokumentu rozsahu projektu a zajistit, aby byly zahrnuty všechny potřebné komponenty.

Návod

  1. Vyberte si prompt, který specifikuje vaše potřeby.
  2. Klikněte na tlačítko “Vyplnit“.
  3. Vyplňte příslušná pole, která jsou v promptu zvýrazněna.
  4. Klikněte na tlačítko “Vygenerovat” a zobrazí se kompletní prompt s vašim relevantním textem.
  5. Následně klikněte na tlačítko zkopírovat do schránky.
  6. Nyní klikněte na tlačítko “Přejít do ChatGPT
  7. Přihlašte se ke svému účtu a vložte do chatu vygenerovaný prompt. Použijte zkratku CTRL+V

Tipy

Řiďte se těmito pokyny, abyste maximalizovali své zkušenosti a odemkli plný potenciál svých konverzací s ChatGPT.

Začněte tím, že nastíníte účel projektu a jeho cíle a záměry. To vám pomůže vést zbytek dokumentu o rozsahu projektu a zajistí, že budou zahrnuty všechny relevantní komponenty.

Použijte zástupné symboly pro konkrétní informace, jako jsou data a čísla rozpočtu, abyste zajistili, že dokument rozsahu projektu lze snadno přizpůsobit a aktualizovat podle potřeby.

Buďte co nejpodrobnější v sekci výstupů, včetně všech relevantních milníků a požadavků. To pomůže zajistit, aby všechny zúčastněné strany jasně chápaly, co bude projekt obnášet.

Obsah pouze pro odběratelé

Pokud chcete odemknout přístup, musíte si zakoupit předplatné. Pokud máte předplatné zakoupeno, tak se stačí přihlásit.

Přejít nahoru